Idioma: Castellano | Català |


La Unidad Pediátrica Balear és un centre mèdic infantil on s'atenen consultes pediàtriques i també ofereix altres serveis com consulta d'otorrinolaringologia, neuropediatria, pediatria general, gastroenterologia...
Disposa d'un servei d'atenció globalitzada per tal d'afavorir el desenvolupament global del nin, oferint tractament psicològic, tractament de la superdotació i logopèdia.

UDAC. UNITAT D'ATENCIÓ A LES ALTES CAPACITATS

UDAC és un centre especialitzat en l'avaluació, diagnòstic, seguiment i orientació (personal, familiar i escolar) de persones amb Alta Capacitat Intel·lectual.

Actualment, un psicòleg d'UDAC atén a famílies i nens a Palma de Mallorca, tot i que el centre és a Barcelona.

A UDAC, creiem que aquest nens tenen dret a rebre una educació adient a les seves característiques dins l’'escola inclusiva, a que s'’entengui la seva diferencia sense segregar-los i a rebre tot allò necessari per tal d’assegurar la seva adaptació i felicitat a la vida adulta.

A Palma de Mallorca, UDAC disposa dels següents espais, per tal de donar resposta a aquest col·lectiu:

Podeu trobar mes informació a www.udac.cat o trucant al 667704613.