Idioma: Castellano | Català |


La Unidad Pediátrica Balear és un centre mèdic infantil on s'atenen consultes pediàtriques i també ofereix altres serveis com consulta d'otorrinolaringologia, neuropediatria, pediatria general, gastroenterologia...
Disposa d'un servei d'atenció globalitzada per tal d'afavorir el desenvolupament global del nin, oferint tractament psicològic, tractament de la superdotació i logopèdia.

Psicologia de la infància i l’adolescència

La Unidad Pediátrica disposa del servei d’atenció psicològica encaminada a detectar possibles trastorns o dificultats i a treballar amb famílies i amb l’entorn escolar corresponent.

La finalitat es poder ajudar a les famílies a adaptar-se a les dificultats dels seus fills i a treballar d’una manera global.

La dinàmica del servei es desenvolupa en les següents passes:

L’àrea de psicologia es divideix en:

ATENCIÓ PRIMERENCA.

L’atenció primerenca va dirigida a la població de 0 a 6 anys que presenta simptomatologia pròpia d’algun trastorn del desenvolupament, ja sigui físic, psíquic, sensorial o amb risc de patir-lo.

ÀREES D’INTERVENCIÓ

PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL (ADOLESCÈNCIA)

A partir de 6 anys fins a 16 anys.

ÀREES D’INTERVENCIÓ