Idioma: Castellano | Català |


La Unidad Pediátrica Balear és un centre mèdic infantil on s'atenen consultes pediàtriques i també ofereix altres serveis com consulta d'otorrinolaringologia, neuropediatria, pediatria general, gastroenterologia...
Disposa d'un servei d'atenció globalitzada per tal d'afavorir el desenvolupament global del nin, oferint tractament psicològic, tractament de la superdotació i logopèdia.

Profesionals

Atenció Pediàtrica continuada (de dilluns a divendres de 09:00 a 21:00 hores i dissabtes de 09:00 a 14:00 hores)

Gastroenterologia

Neuropediatria

Otorrinolaringologia

Cirurgia Pediàtrica

Psicologia

Superdotació

Logopèdia