Idioma: Castellano | Català |


La Unidad Pediátrica Balear és un centre mèdic infantil on s'atenen consultes pediàtriques i també ofereix altres serveis com consulta d'otorrinolaringologia, neuropediatria, pediatria general, gastroenterologia...
Disposa d'un servei d'atenció globalitzada per tal d'afavorir el desenvolupament global del nin, oferint tractament psicològic, tractament de la superdotació i logopèdia.

Logopèdia

La logopèdia és una disciplina que té per objectiu la prevenció, el diagnòstic, tractament i l’avaluació dels trastorns de la comunicació; ja siguin de parla o del llenguatge tant oral com escrit. També tractem problemes orofacials aplicant teràpia miofuncional.

Intervenció logopèdica per a:

Indicat en nens que:

Avaluació i Diagnòstic

L’avaluació es realitza a través de diferents entrevistes amb els pares, amb el nen (o adolescent) i amb els professors. S’aplicaran diferents Tests, escales de desenvolupament, etc. I es porta a terme una detallada observació conductual del nen (o adolescent).

Intervenció

Es plantegen una sèrie d’activitats, intentant que siguin de tipus lúdic. Es considera fonamental la implicació familiar i de diversos professionals que treballen amb el nen (mestres, mèdics, professors de suport,...). Informem, orientem i col·laboram amb l'escola i planificam actuacions orientades a satisfer les necessitats d’aquests nens.