Idioma: Castellano | Català |


La Unidad Pediátrica Balear és un centre mèdic infantil on s'atenen consultes pediàtriques i també ofereix altres serveis com consulta d'otorrinolaringologia, neuropediatria, pediatria general, gastroenterologia...
Disposa d'un servei d'atenció globalitzada per tal d'afavorir el desenvolupament global del nin, oferint tractament psicològic, tractament de la superdotació i logopèdia.

Unidad Pediátrica Balear

Atenem a nins de 0 a 18 anys que presenten o poden arribar a presentar problemes a nivell motor, sensitiu, en la comunicació i llenguatge, a nivell cognitiu o relacional. Els problemes més comuns que tractam en el centre són: trastorns d'aprenentatge, dèficit d'atenció, dificultats en la comprensió, problemes de conducta...

Atenció pediàtrica continuada:
De dilluns a divendres de 09:00 a 21:00 hores. Dissabte de 09:00 a 14:00 hores.
Sense cita prèvia.

Neuropediatria

Otorrinolaringologia

Cirurgia Pediàtrica

Gastroenterologia

Pediatria General

Servei d'atenció primerenca (0-6 años) i de valoració de dificultats d'aprenentage